צורת אדם - מחולל שירה על-בסיס מורה נבוכים

"האנשים סברו שצלם בלשון העברית מורה על תבנית דבר
והמִתאר שלו. זה הביא להגשמה גמורה" (מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק א')