תאים - ערן הדס


ברירה - Selection זיווג - Crossover מוטציה - Mutation

Back - חזרה

ריבוי מילים