תאים

Alert: Translate התריעו: תרגמו

//אמרה התוכנה לשפה ה="",ג=!ה+ה, מ=ת=ו=ך="", מ=ש=!ג+ה, ב=ו=ד=ה+{}, מ=צ=י=ג[ה++], א=ת="", ש=נ=כ=ר=ך="", ב=ר=ג[ל=ה], ב=ש=א=!ג+ת, מ=ח=++ל+ה, א=ו[ל+מ], ג[א+=ו[ה]+ (ו.ו+ ו)[ה]+ ש[מ]+י+כ+ת +ר+ג[ל]+ך+ ו[ה + ל + ל]+ י+ו[ה]+ ר+ת+ך ] [א]((ש+ת+נ)[ה]+ ש[ל]+ג[מ]+ר+י+ ת+"('תרגמו')")()

Back - חזרההתריעו תרגמו