פסוקי גורל

מחולל שירה אנתרופוסופית מאת יונתן לוי וערן הדס