עיוני

מצגות וטקסטים עיוניים נבחרים שהתפרסמו במקומות שונים

מצגותלימודים

אני מעביר את הקורס חישוב פיוטי במדרשה לאמנות, ומדי פעם מלמד “אמנות” “דיגיטלית” במוסדות אמנות אלטרנטיביים, כמו New View Arts


טקסטים

רשת חברתית - מתוך לקסיקון המחאה החברתית בעריכת אריאל הנדל

קריאת כיוון: חווית הקריאה בעידן ההיפרטקסט, פורסם בתו+ גליון 14

פאונד בכיס - מתוך אתר יקום תרבות

קשה לספור ברכבת - פרודיה על ספרות השוואתית מתוך כתב העת מעין

נפילתו ועלייתו של ארנסט מולי - תרגום ספק מפוברק מתוך כתב העת מעין

יוצר? יצרן? אוצר - על יצירה לא מקורית ברשת מתוך אתר יקום תרבות