היפרטקסטים

"ארבעת קירות הדף הם כלא, מפני שכל רעיון רוצה לנתר החוצה לכל הכיוונים" (ממציא ההיפרטקסט, טד נלסון)

היפרטקסט הוא המרחב שמכיל טקסטים ואפשרויות מעבר ביניהם. הפרויקטים עושים שימוש ברשת ליצירת מרחב יצירתי חדש המבוסס על ניווט דרך לינקים ומנועי חיפוש על-מנת להגיע להרכבות חדשות של יחידות מידע, ולעתים אף להביא לשיבושן החללי וההקשרי. לעתים הניווט מוכתב ע”י היצירה, לעתים הוא נותר חופשי בידי הקהל, ולעתים הוא מוגבל. ובכל מקרה, ההיפרטקסט הוא הנוף הטקסטואלי בן-ימינו.